Ми гарантуємо швидкий, законний та неупереджений розгляд Постійно діючим Третейським судом при Асоціації «Правничий захист» спорів будь-якої складності

Переваги Третейського суду перед державними судами:

1.         Третейський суд. Економія часу. Спори вирішуються в одній інстанції. Термін вирішення спору з моменту подачі позовної заяви, як правило, не перевищує 1 місяць.

Державний суд. Тривалий розгляд спору, тобто спори розглядаються в суді першої, апеляційної та касаційної інстанціях. Середній час розгляду спору в господарських судах першої та апеляційної інстанціях становить від 6 до 9 місяців, у судах загальної юрисдикції від 1 року і більше з можливістю необґрунтованого затягування процесу.

2.         Третейський суд. Економія грошей на послугах юриста в зв’язку з розглядом суперечок в одній інстанції і відповідно скороченням обсягу роботи юристів.

Державний суд. Збільшення витрат на послуги юриста, пов’язані з необхідністю розгляду спору з його участю у вищих інстанціях (апеляційної, касаційної).

3.         Третейський суд. Рішення вступає в силу негайно після його винесення і не підлягає оскарженню по суті спору.

Державний суд. Рішення вступає в силу після закінчення встановленого законом терміну (наприклад, якщо подана апеляційна скарга, то рішення набирає чинності з моменту винесення рішення апеляційним судом).

Третейський суд розглядає цивільні та господарські справи, які підвідомчі судам загальної юрисдикції України, незалежно від територіальної підсудності, що дозволяє сторонам розглядати справи в одному суді та економити на витратах на відрядження до місця розгляду справи, які можуть мати місце по всій території України.

Ми пропонуємо включати в договори поставки, купівлі-продажу, оренди, найму, позики зі своїми контрагентами третейське застереження наступного змісту:

«Сторони дійшли згоди, що усі розбіжності, вимоги, які виникають при виконання цього Договору або стосуються його виконання, порушення чи недійсності, або випливають з нього підлягають вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Асоціації «Правничий захист»  (адреса: 61002, м.Харків, вул. Чернишевська, будинок 65, кв.4) у відповідності до його регламенту та Законом України «Про третейські суди». Рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Правничий захист» є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення третейського суду є обов'язковим для Сторін.»

Третейський суд може розглядати спори лише за наявності ТРЕТЕЙСЬКОЇ УГОДИ (ТРЕТЕЙСЬКОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ).

Положення про Постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Правничий захист»

Регламент Постійно діючого Третейського суду при Асоціації «Правничий захист»

У Вас є юридичні питання, які потребують вирішення?
Ми допоможемо!

Телефонуйте! +38 (098) 770-30-77,+38 (057) 758-77-76,+38 (097) 233-21-39,+38 (066)-249-11-66

або Ми передзвонимо Вам

Наші проекти