Абонентське обслуговування

• надання усних та письмових консультацій з питань господарської діяльності;
• підготовка висновків з питань застосування чинного законодавства з метою захисту законних прав та інтересів клієнта;
• розробка та правовий аналіз договорів, контрактів, угод та інших юридичних документів;
• інформаційне забезпечення діяльності клієнта шляхом надання нормативних актів, довідкової інформації з правової тематики;
• допомога в підготовці проектів локальних нормативно-правових актів підприємства клієнта;
• правове забезпечення трудових відносин;
• представлення інтересів клієнта у відносинах з державними органами, їх посадовими особами, юридичними і фізичними особами;

•правове забезпечення укладання господарських угод;

•підготовка змін, що вносяться до установчих документів;

•підготовка позовних заяв, скарг, претензій, клопотань та інших процесуальних документів;
•підготовка експертних висновків з правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємств, організацій та фізичних осіб – підприємців.