Зовнішньоекономічні відносини

  • підготовка і аналіз зовнішньоекономічних контрактів, представництво інтересів клієнта в ході ведення переговорів;
  • консультування з питань прав і обов’язків резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування і розпорядження валютою і іншим майном, відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання і валютний контроль, правовий супровід валютних операцій;
  • надання консультацій з питань митного оформлення товарів і митного контролю;
  • захист інтересів клієнта у відносинах з митними органами, в тому числі у справах про порушення митних правил, оскарження дій і рішень митних органів в адміністративному та судовому порядку;
  • представництво при розгляді спорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.