Договірне і господарське право

• правовий аналіз укладених договорів і проектів договорів, зокрема, здійснення перевірки договору на відповідність його умов вимогам чинного законодавства, роз’яснення правового змісту умов договору, виявлення і роз’яснення умов договору, які обмежують або порушують права клієнта або можуть спричинити негативні наслідки для нього;
• юридичний супровід укладення та виконання договорів;
• надання консультацій по застосуванню способів забезпечення виконання договірних зобов’язань;
• юридичний супровід процедури нотаріального посвідчення та державної реєстрації відповідних договорів;
• надання консультацій з питань ліцензування господарської діяльності, супровід отримання дозвільних документів, в тому числі ліцензій;
• представництво інтересів при вирішенні договірних спорів в досудовому або судовому порядку.